Коя Богородица за какво помага ?

<< < (4/16) > >>

vivaldii:


(приюти смирението – не съм сигурна тук), молят се за изцеляване на болести, за женско здраве и благополучие
( Призри на смирение - молятся об исцелении от болезней, о женском здоровье и благополучии )

vivaldii:


Благодатно небе – молят се за даруване на Божията Благодат в ежедневния живот, помощ в делата
( Благодатное небо - молятся о даровании Божией Благодати в повседневной жизни,помощи в делах )

vivaldii:


Смекчение на зли сърца – молят се за смегчаване на сърцата на тези, които идват при вас със зли помисли
( Умягчении злых сердец - молятся об умягчении сердец тех, кто идет к вам со злыми помыслами )


http://www.youtube.com/v/emgHei4LZCE

Цитат на: Lenny_Pld ॐ (With love) в Февруари 02, 2012, 01:01:01

Цитат

2 февруари - Богородица смекчаване на злите сърца
СВЕТА БОГОРОДИЦА СЕДМОСТРЕЛНА

Помага срещу враждебно настроени към нас хора

Закриля  преследваните и гонените от зли и лоши хора, както и всички, които по дяволско внушение се гневят срещу ближния и имат злоба срещу някого, но желаят да се изправят.


Молитва

О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Инаго бо прибежища и теплого предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва
 0, многоскръбна Майко Божия, Ти, Която превъзхождаш
всички земни дъщери със Своята чистота и с
множеството страдания, понесени от Тебе на земята!
Приеми нашите многоскръбни въздишки и ни запази под
покрова на Твоята милост, Нямаме друго прибежище и
друга усърдна ходатайка освен Теб. Но понеже имаш
дръзновение пред Родения от Тебе, помогни ни и ни
спаси с Твоите молитви, та безпрепятствено да
достигнем Царството Небесно и да възпяваме там с
всички светии Единия Бог в Троица сега и всякога, и във
вечните векове. Амин!
 
 Преблага моя Царице, надеждо моя Богородице,
Закрилнице на сираците и Застьпнице на странниците.
Радост на скърбящите и Покровителка на угнетяваните!
Ти виждаш моята беда, Ти виждаш моята скръб. Помогни
ми, понеже съм немощен; упъти ме, понеже съм странник.
Ти. знаеш моята неволя - избави ме, както Ти искаш.
Защото нямам друга Помощница, ни Застъпница, ни блага
Утешителка, освен Тебе, о, Божия Майко. Запази ме и ме
покрий во веки веков. Амин!
 
 
       Тропар
    Смекчи нашите зли сърца, Пресвета Богородице, премахни
нападенията на тези, които ни ненавиждат, и избави
душите ни от всякакво угнетение. Гледайки Твоя свят
образ, ние се умиляваме на милосърдието Ти към нас,
благоговеем пред понесените от Тебе страдания и целуваме
Твоите рани, като се ужасяваме от нашите грехове, които
подобно на стрели нараняват душата Ти. Не допускай, о.
Милосърдна Майко, да погинем в ожесточение на сърцето
си или от жестокосърдието на свои ближни, защото Ти
наистина имаш дар да смекчаваш злите сърца.

     На тази икона символично е изобразено пророчеството на св.
Симеон Богоприемец за скръбта на Божията Майка при
кръстните страдания на Нейния Син, Господ Иисус Христос.
В Евангелието се разказва, че 40 дни след Христовото
рождение Богомладенецът бил занесен от Пресв. Богородица
и св. Йосиф Обручник в Йерусалимския храм, за да бъде
представен пред Господа според изискването на Мойсеевия
закон, Там ги посрещнал праведният старец Симеон, комуто
било предсказано от Светия Дух, че няма да умре, докато не
види Христос -очаквания Спасител на света. Като взел
Богомладенеца на ръце, св. Симеон пророчествувал за него, а
на Св. Богородица казал следните думи: „И на Самата Тебе
меч ще прониже душата",   С тях той предрекъл страшните сърдечни страдания,
които щели да пронижат сърцето на Светата Дева при
кръстната смърт на Нейния Божествен Син. Седемте
меча върху иконата, символизират именно тези
страдания. Затова тя е наречена „Симеоново
пророчество". Иконата на страдащата Божия Майка
има такава затрогваща сила, че е получила и
названието: "Смекчаване на злите сърца".
 
 
От този иконографски тип е и иконата „Седмострелна", върху
която разположението на мечовете е по-различно. В древност
двете чудотворни икони са се чествували поотделно, но днес
празнуването им е обединено.
Първото прославяне на иконата „Седмострелна" е станало при
следните обстоятелства. Руски селянин от Вологодска област
боледувал дълги години. Веднъж видял насън непозната икона
на Божията Майка и чул глас, който му казал да я намери на
камбанарията на храма „Св. Йоан Богослов" и да се помоли пред
нея. Селянинът сторил това и открил иконата до стълбата. Тя
била толкова потъмняла, че звънарите, вземайки я за обикновена
дъска, стъпвали по нея. Но щом я почистили и отслужили
молебен, болният селянин веднага оздравял. Забележително
чудо станало и през 1830 г. По време на епидемия от холера
жителите на гр. Вологда направили литийно шествие с
чудотворната икона „Седмострелна" и смъртоносната болест
скоро се прекратила.
източникvivaldii:


Умиление – майките се молят за благополучно омъжване на дъщерите си, за щастие и благосъстояние
( Умиление- матери молятся о благополучном замужестве дочерей, о счастье и достатке )

Молитва

 0, Владичице Богородице, наслада за душата ми, боготочна
струя за изсъхналото ми сърце, пресветъл светилник за
помрачения ми ум, пътеводителка на моята ленива воля, сила
в моята немощ, одежда в моята голота, богатство в моята
нищета, силно и бързо лекарство за неизлечимите ми рани,
утеха в плача, утоление на сълзите, Ти, която превръщаш
бедите в добро, облекчаваш болестите, освобождаваш от
веригите и си надежда за спасение! Чуй моята молитва, дай
ми време за покаяние, дай ми ревност за спасение, дай ми
сила в трудовете за богоугождение, запази ме от напасти и от
всяко зло, в изкушения и беди протегни ми ръка за помощ, та
да се вдигна от своето падение и да не загина в греховете си с
жестока смърт. През този многоскръбен живот, не ме лишавай от
даровете на Своята милост. Помилвай по благостта Си
всички христолюбиви люде, които стоят тук и Ти се
молят. Младенците отгледай, младите напъти,
старците подкрепи, малодушните утеши, заблудените
вразуми, вдовиците и сираците защити, излей щедро
Своята милост върху всички, които ни обичат или
мразят.
 
   А когато настъпи краят на живота ми и душата ми се разделя от тялото,
бъди ми Помощница: смекчи предсмъртните болки, облекчи мъките ми
и доведи бедната ми душа до небесните селения, та да не ме грабнат
тъмните бесовски сили и да не ме завлекат в дълбините на ада. О,
Преблага Владичице Богородице, умиление на душата ми! Съгрей
моето хладно във вярата и любовта сърце със сълзи на умиление и по
молитвите на преподобни Серафим Саровски, който така горещо Те е
почитал, изпрати на мен, скръбния и обремен от грехове, радост и
утеха, Да не остане, о, Богоневесто, безплодно моето упование на Теб,
но да се удостоя да получа онова, което моля от моя Бог и Спасител,
Твой Син и наш Господ Иисус Христос. Нему подобава слава и
владичество, чест и поклонение, с Безначалния Му Отец и с Всесветия
и Животворящ Негов Дух сега и всякога, и во веки веков. Амин!

История на чудотворната икона

      Този чудотворен образ на Божията Майка представлява рядко
срещан иконографски вариант на иконата „Умиление", където
Светата Дева се изобразява без Богомладенеца - изправена и
вглъбена в гореща молитва.
      Голямото народно почитание към иконата е свързано с живота
на прославения руски светец преп. Серафим Саровски. Това
била неговата килийна икона. Пред нея той денонощно се
молел, а с елей от неугасващото кандило, което горяло пред
чудотворния образ, помазвал страдащи от различни болести и
те получавали изцеление. Известна е дълбоката почит и
безграничната любов на великия старец към Божията Майка.
Затова той се удостоил да бъде Неин „възлюбен избранник",
както Самата Тя благоволила да го нарече при едно Свое
явяване.  Тя три пъти го изцелявала от смъртоносни болести и 12 пъти му се
явявала по дивен начин. Особено знаменателно било явяването
Й на празника Благовещение, когато Тя го посетила във велика
слава, придружена от 12 девици - мъченици и преподобни, и му
открила, че той скоро ще се пресели в небесните обители. На
2/15 януари 1833 г. преп, Серафим предал душата си в Божиите
ръце, коленичил на молитва пред своята любима икона на
Божията Майка, която обичал да нарича „Радост на всички
радости". В навечерието на неговата мирна кончина, иноците
чували светия старец да пее възторжено в килията си хвалебни
молитви и пасхални химни.
 След неговата смърт игуменът на Саровския
монастир предал чудотворната икона на сестрите
от Дивеевската обител, която св. Серафим
приживе основал и ръководел, свято следвайки
волята на Небесната Царица. По думите на
стареца Сама Пресв. Богородица била Върховната
игуменка на монастира, а измежду сестрите се
избирали само наместнички, които в храма стоели
зад кивота с драгоценния образ на „Серафимо-
Дивеевското умиление". През страшните години
на безбожната власт многопочитаната светиня по
чудо била съхранена от унищожение и се пази до
наши дни.
 източник
 

vivaldii:


Смоленска – молят се за помощ в търсенето на правилните пътища в живота
( Смоленская- молятся о помощи в поисках правильных путей в жизни )

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница