МАНДАЛИ

(1/10) > >>

Lenny_Pld ॐ (With love):
Свещеното пространство в будистката традиция на Тибет (Мандалата)
Людмила Класанова

Мандала (санскр. ‘кръг’, ‘орбита’) – графичен символ на Вселената, божествена сфера, сакрална обител на божествата, изобразена като кръг или диаграма.
Мястото на мандалата в тибетския будизъм е от изключително значение. Нейната визуализация е една от най-важните практики в традициите на Тантра. Мандалите се различават в зависимост от целите на практиките. Една от тези цели би могла да бъде напр. прочитане на молитва или отправяне на искане към конкретно божество. Когато целта е постигната, мандалата бива разрушавана. Този акт символизира непостоянството на явленията и формите.

Мандалата изобразява най-вече  "КАЛАЧАКРА"  на санскрит или "ДЮКЬИ КХОРЛО" на тибетски - "Колелото на времето" - цикъл от сложни учения, обхващащи космология, история, психология и духовна практика в единна стройна система- Тавтра и Колелото на времето заемат важно място в нея.

Мандалата представлява сакрален текст, който трябва да бъде разчетен и разбран по определен начин. Тя бива използвана за ритуални инициации. Непосветеният може да види в мандалата съвършена геометрия, но само посветеният може да разчете символите, разположени в стриктна последователност и да осъзнае сакралното им предназначение. Съзерцавайки мандалата, посветеният би могъл да постигне т.нар. ‘крайно Освобождение’.
В традицията на тибетския будизъм мандалата бива възприемана както като модел на Вселената, която заобикаля човека, така и на Вселената вътре в него. В процеса на визуализация на мандалата, се постига осъзнаване на единството между външния и вътрешния свят, на свещеното пространство около и в човека.

Създаване на свещено пространство при ритуала на посвещаване
В традицията на тибетския будизъм, ритуалът на посвещаване винаги включва построяването на мандала. Мандалата е възприемана като обиталище на божествата, които са свързани с конкретната инициация. Тя се явява и действителното място, където се извършва ритуала на посвещаването.

Подготвяне на земята
Мястото, където трябва да бъде извършена церемонията се проверява предварително по няколко различни начина, които целят да установят дали почвата в него е достатъчно стабилна. Пръстта се изкопава в дълбочина до нивото на коленете. След това дупката отново бива запълнена със същата пръст и в случай, че пръстта препълва дупката, това бива смятано за добър знак. Ако пръстта запълва дупката, това също бива възприемано като сравнително добър знак, но в случай, че пръстта не е достатъчна, за да може да запълни дупката, тогава избраното място се смята за неблагоприятно.
След това в запълнената с пръст дупка се излива вода и ламата, който ще извърши ритуала извървява сто крачки в страни от мястото и отново се връща там, за да провери почвата. Ако повече от половината вода е попила в пръстта, това се смята за добър знак, но ако е по-малко от половината, това се възприема като лоша поличба. Също така, ако водата потече надясно, това се схваща като добър знак, а ако потече наляво – като лош.
След това, във връзка с целите на ритуала се изследва и цвета на пръстта. Бялата пръст е възприемана като подходяща в случай, че ритуалът е омиротворяващ, жълтата ако е разширяващ, червената ако е свързан с упражняването на контрол и черната ако е свързан със силата. Ако мястото, в което ще се осъществи ритуала е разположено в град или село, не е необходимо да се вземат предвид световните посоки, в противен случай обаче за посока на правилното извършване на ритуала се приема тази на североизток от някоя ступа, храм или град.
В случай че земята има собственик, той трябва да даде разрешение за използването й за ритуални цели. След това биват призовани нечовешките собственици и обитатели на мястото (местните духове/демони) и пред тях биват извършвани приношения. Ламата визуализира себе си като божество в мандалата и изразява своя стремеж по следния начин: “Аз ще построя мандала на това място. За тази цел ми дайте тази земя". След това той прави приношения пред статуя на Буда.
На следващата сутрин ламата изследва сънищата си. Съществуват конкретни знаци, по които да се определят благоприятните или неблагоприятни сънища. Ако те са от втория вид биват повтаряни специални мантри, като се правят повече приношения на местните духове. В случай, че сънищата продължават да бъдат неблагоприятни, мандалата трябва да се направи на друго място.

Премахване на пречките, свързани с мястото
Пречките и препятствията се преодоляват като биват привлечени местните духове, които биха могли да възпрепятстват и затруднят изпълнението на церемонията. Те биват затваряни в специален съд, който бива преместен на отдалечено място. За целта ламата трябва да бъде достатъчно подготвен и способен да овладее тези сили. След това той медитира над пустата природа на всички явления и форми, визуализира разтварянето на предишната мандала в небесата и заявява на божествата, че възнамерява да построи нова мандала. На избраното място се разпръсват цветя и благоухания. Ламата сяда в центъра, държейки в ръце ритуалните предмети ваджра и камбанка и започва да визуализира защитна ограда, изградена от ваджри и огън, обръщайки се към божествата по следния начин: "Аз възнамерявам да построя тази мандала. Моля ви, елате и ми помогнете да осъществя тази задача".
В този момент монасите, застанали ритуално във всяка една от четирите посоки започват да правят приношение на мандала пред ламата. Осъзнавайки действителната мандала като проявление на природата на пустотата и великото състрадание, те отправят молба към ламата да начертае основата на мандалата. Ламата, от своя страна, седейки в лотосова позиция дава знак, че ще “разтвори" мандалата, след което се изправя и прави поклон пред всички Буди, повтаряйки няколко пъти думите: "Чувстващите същества са засегнати от демоните на невежеството". Стремейки се да прогони тези демони, той тръгва към североизточния квадрат на очертаната мандала, където обръщайки се към всички тях ги предупреждава да си отидат, за да могат присъстващите на ритуала (и най-вече неговите ученици) да постигнат просветление. Ламата извежда демоничните сили от мястото, удряйки ги по главата с кръстосана ваджра и заплашвайки ги със страданията, които може да им причини.
След изгонването на демоните учениците изпълняват свещен танц, чиято цел е да премахне всички евентуални препятствия при провеждане на церемонията. Ламата може да участва в ритуалния танц (въпреки че това съвсем не е задължително), като по време на изпълнението визуализира, че подобна на огън, мъдростта струи от стъпълата му, изгаряйки по този начин всички пречки и препятствия.

Пречистване на мястото
След като знаците в сънищата биват проверени и изследвани внимателно и след окончателното вземане на решение за построяването на мандалата, избраното място следва да бъде почистено. От него биват отстранени камъните, тръните, костите и корените. Прецизното очистване на мястото гарантира правилното осъществяване на ритуала, докато обратното би могло да го затрудни и да създаде пречки. След това ламата преминава през мястото, повтаряйки мантри за пречистване, като разпръсква наоколо вода, благоухания, цветя, зърна и др. Докато извършва това, той медитира над пустотата и над мисълта, че всичко, което прави и визуализира е проява на природата на пустотата.

Повторно премахване на пречките
Тъй като съществува опасност някое от демоничните същества да се върне в избраното и очистено място, то трябва отново да бъде ритуално прогонено. За тази цел ламата забива в земята около мандалата десет ритуални ножа (пурби), ориентирани към десетте посоки на света. Върху техните дръжки има изображения на гневни божества, които символично удрят и пробождат демоните, правейки ги неспособни да се движат, говорят и мислят.

Построяване на мандала
Съществуват различни начини за построяване на мандала. Някои са триизмерни, други плоски (направени от цветен пясък или нарисувани върху плат), трети биват виртуално изграждани в съзнанието чрез визуализация. Мандалата бива използвана и като задължителен елемент по време на ритуалните инициации и нейния вид зависи от характера на посвещаването. Размерът й също може да е различен според случая и обстоятелствата, варирайки от огромна мандала, до такава с размера на човешка длан.

Триизмерните мандали
Триизмерна мандала, посветена на Гухясамаджа
Те са най-рядко срещаните мандали. Традицията разполага най-почитаната от тях в Шабмала, а нейните размери се описват като толкова големи, че е било необходимо тя да се обикаля.

Рисувани мандали
Използването на рисувана върху плат мандала е най-простата използвана форма при ритуалните инициации. Една и съща рисувана мандала може да бъде използвана многократно.

Мандали за концентрация
Някои инициации се основават на мандала, визуализирана от ламата. Той и неговите ученици трябва да имат много устойчива и стабилна медитация, за да реализират този метод на визуализация, който се използва, когато не е възможно да се направи физическа мандала.

Мандала на тялото
Мандалата на тялото се основава на фините енергийни канали в него. Според традицията, различните канали и чакри биват визуализирани като божества. Енергийните канали, нервите и ставите биват идентифицирани с осемте бодхисатви, докато ръцете, устата, ‘тайното място’, раменете, коленете, короната на главата и стъпълата биват идентифицирани с десетте гневни божества. В действителност всички тези божества трябва да бъдат осъзнати като едно цяло, като проекция на мъдростта на основното божество, което е неделимо от ламата. Това е същността на мандалата на тялото.

Описание на мандалата

Структурата на мандалата представлява център с периферия. Средището й символично се съотнася с митологичната планина Меру – център на Земята и Вселената, около който се движат Слънцето, Луната, и звездите. В структурата на мандалата на човешкото тяло, планината Меру символично се съотнася с гръбначния стълб. Според традицията, периферията около центъра на мандалата е изградена по символичен начин от седем железни пръстена от планини, между които са разположени седем вида езера. От четирите страни на планината Меру се намират четирите континента с четирите пазители, като между всеки един от тях е разположен по един подконтинент.

Подготовка за инициацията
Начинаещите практикуващи, които все още не са дали тантристки обети могат да натрупат огромни духовни заслуги дори само чрез съзерцание на мандалата. Действителната инициация обаче се извършва само върху онези, които са дали такива обети. Преди началото на посвещенческия ритуал адептите обличат нови дрехи, като по този начин символично биват пречистени. При влизането си в свещеното пространство, избрано за провеждане на инициацията, те получават благословена вода в дланите си, с която ритуално се очистват. След това те се покланят пред ламата и сядат на земята, държейки в ръцете си цвете. Следва ритуал за пречистване на адептите и за премахване на пречките, които биха могли да се появят по време на посвещаването. Когато това бива извършено ламата взема благословена с мантри вода, докосвайки с нея челото, гърлото и сърцето на посвещаваните, като по този начин пречиства съответно тялото, речта и ума им.
По време на инициацията адептите визуализират ламата като неделим от основното божество в мандалата, а той се обръща към тях с думите: "Аз, учителят ще премахна всички замърсявания, причинени от невежеството във вашите очи". След това той ги насочва да погледнат към мандалата по следния начин: "Сега обгърнете с вярата си мандалата, която виждате. Влизайки в линията на Будите, ще получите посвещаване и ще реализирате духовни постижения. Трябва да спазвате обетите и да практикувате тантрите". Съзерцавайки по такъв начин мандалата, адептът вече вижда в нея не физическата й форма, а действителната мандала, която ще разтвори в съзнанието си, когато постигне просветление.
Мандалата, използвана в този инициационен ритуал не може да представи всички божества. Те са изобразени чрез символи, поради което, за да успее адепта да визуализира действителната мандала, трябва да бъде воден от ламата, който да му разясни символиката на всички божества, техните атрибути и местообиталища.

Разрушаването на мандалата
Когато ритуалът по инициацията приключи биват извършвани приношения и въздавани възхвали към божествата. След това адептите посвещават добродетелите, които са натрупали по време на инициацията за благото на чувстващите същества и за разпространението на будистките учения, а към божествата се отправят молитви да се върнат в своите обиталища.
Ламата се отправя към източните врати на мандалата, където медитира над пустотата на всички явления, докато разклаща камбанката си. След това започва да събира всички изобразени от пясък символи и атрибути на божества в мандалата в посока към центъра й. Така прецизно събраният пясък бива изсипан в специално приготвен съд, който с ритуално шествие бива занесен до река или езеро. Пясъкът от мандалата се изсипва във водата под формата на приношение към местните наги (змиеподобни божества - пазители, живеещи в и около водоизточници).
Според традицията акумулираните в мандалата заслуги попадат във водата, откъдето под формата на водни изпарения достигат небесната сфера, а от там във вид на дъжд попадат обратно на земята, благославяйки я с плодородие и благоденствие.
След това шествието се връща на мястото, където е била изградена мандалата и оставя там съда, в който е бил събран пясъка. Ритуалните ножове биват извадени от земята и измити в мляко, по време на които действия биват четени специални мантри. Когато това бива извършено, ламата сяда в основата на мандалата и произнася стихове за благополучие, посвещавайки духовните заслуги от ритуала за благото на чувстващите същества, с което на практика церемонията приклюва.

Източник - http://logos.eurasia.bg/viewtopic.php?f=2&t=858&view=previous

Lenny_Pld ॐ (With love):
Как се работи с мандала

Разпечатайте мандалата на цветен принтер ( размер- не по-малък от 20х20 см) и я прикрепете към по-твърд материал (картон), а отзад направете стойка. Това ще ви позволи да поставяте мандалата, където ви е удобно и да  коригирате ъгъла.
Ако нямате цветен принтер, или той не предава добре нюансите, използвайте  компютъра. С всяка програма за разглеждане на снимки можете да оразмерите мандалата на целия екран на монитора.
Мандалата трябва да бъде пред очите ви на разстояние, което позволява, без напрежения да се разглеждат нейните  детайли.
За задоволяване на любопитството, разгледайте внимателно мандалата, както обикновено разглеждате интересен за вас предмет.
Желателно е да не ви притесняват когато работите с мандала. Работете не по-малко от 15 минути на ден във всяко удобно за вас време (може и по-дълго). При възникване на дискомфорт или умора, спрете  незабавно!

Етапи на работа:
1. Седнете, гръбнакът е изправен. Отпуснете се.
2. Започнете да гледате в центъра на мандалата с разсеян поглед. Ако погледът бяга ог центъра, спокойно го връщайте отново там. Опитайте се да не мигате, тъй като мигането  спира притока на информация, която идва от мандалата.
3. Постепенно в процеса на гледане в центъра на мандалата включете и периферното зрение. Това е достатъчно  подсъзнанието да получи нужната  информация. Не премествайте очите напред-назад!
4. Не очаквайте специални визуални ефекти. Тяхното възникване е строго индивидуално. Ако те са незабележими, или отсъстват дори, това също е нормално. Ефектите са много и разнообразни. Например това може да бъде:
- появяване на обем в рисунката;
- затъмняване на рисунката по краищата и ярък клиринг в центъра (ефект на тунелното зрение);
- една фигура започва да доминира,  обхващайки и другите;
- игра на цветовете и др.
5. Затворете очи и погледнете в пространството, което ще се открие пред вътрешния ви взор. Разгледайте проекцията на мандалата до момента в който не започва да избледнява.
6. Можете  да повторите всичко отново.

Затруднения, които могат да възникнат:
- изображеинието на мандалата не се появява;
- появява се, но е слабо;
- черно-бяла, а не цветна проекция;
Забележка: простото съзерцание на мандалите също е мното ефективно.

Въздействието на мандалите е много меко, поради което, те не могат да причинят странични ефекти. За да се усили ефекта на работа с тях е необходимо ежедневното добавяне на положителни мисли и премахването  на психологическите причини за проблемите ви.

Мандала, нарисувана от Ошо, чието съзерцание помага да се възприеме Разума.

Превод - Л-Начева-Антонова
Източник - http://esotericpl.narod.ru/tehnik/MandalaD.htm#2

Lenny_Pld ॐ (With love):
ЛЕЧЕБНИ ДИНАМИЧНИ МАНДАЛИ

Наблюдението на  пулсиращата снимка в рамките на няколко минути  облекчава стреса и умората, привежда вашите биоритми в хармония с вибрациите на информационното поле и, най-важното, оптимизира събитията от вашия живот за близките 2-3 дни. Формата и оцветяването на фигурата, количеството на лъчите, както и честотата на пулсациите, са разработени от експерти по холодинамика и дианетика. Задействана е и психотехниката Симорон.
Наблюдавайте се, анализирайте напредъка си след тази сесия и  споделете с нас. Многократно е проверено, че положителният ефект от сесията не зависи от това дали вярвате или не. Във всеки случай приемете, че това е просто почивка.
Съзерцаниего на тази  мандала помага да се намери целостта  (да се удовлетвори потребността  да се комбинират различните фрагменти в цялостна картина). Регистрирани случаи на  подобряване на зрението и излекуване на астигматизъм.
Не съзерцавайте мандалата вяло и в полусънно състояние, със силно потиснати  реакции, защото тогава резултатът ще бъде нулев.

Динамична мандала Златният Буда

Превод - Л.Начева-Антонова
Източник -http://esotericpl.narod.ru/tehnik/MandalaD.htm#2
  

Lenny_Pld ॐ (With love):
ЛЕЧЕБНИ МАНДАЛИ
33 мандали, чието съзерцание въздейства на подсъзнателно ниво, лекувайки ви физически и духовно


Представените по-долу 33 мандали се явяват нови разработки. Те съчетават в себе си както многовековния опит на Изтока, така и новите постижения в областта на неврофизиологията. В тях се съдържат закодирани послания; техните цветове и геометрични фигури са подбрани по такъв начин, че да въздействат на подсъзнателно ниво. Съзерцанието на мандалите носи неоценима полза. Съзерцавайте ги. Научете се да се вслушат в  собствените си чувства, в собствената си правда. Изчистете се от ненужното, излекувайте тяло и душата си.

ВАЖНО: Имената на мандалите въплъщават тяхното значение. В скоби са дадени чувствата, усещанията, емоциите, способностите, които се тренират при съзерцание  на мандалата.

01. Защитникът (резистентност).
02. Анализ (умение  да се преразказва).
03. Възприемчивост (въображение).
04. Бъдеще (развитие).
05. Играчът (отговорност).
06. Връщане (умение да се държи на обещанията).
07. Воал (премахване на невежеството).
08. Битка (милосърдие).
09. Боязън (доверие).
10. Гордост (ограничаване на гордостта).
1. Спящият (разкритие).
12. Актьорът (предвиждане на последствията).
13. Малодушие (премахване на невежеството).
14. Наблюдателят (елиминиране на конфликта).
15. Моментът (невинност, чистота).
16. Съветникът (обостряне  на чувствата за надвисналата опасност).
17. Граница (устойчивост към изпитанията).
18. Жертвоприношение (внимание).
19. Урок (отстраняване на илюзиите).
20.Воин (милосърдие).
21. Зърно (цялост).
22. Жертвата (мотив; стимулиране).
23. Мечтателят (взаимодействие с висшия "Аз").
24. Болка (комуникативност).
25. Настоящият момент (да бъдеш тук и сега).
26. Дарителят (самоуважение).
27. Ръководителят (отстраняване на нерешителността).
28. Повторяемост (да се освободим от необходимостта за одобрение).
29. Единство (завършеност).
30. Кръг (отстраняване на недоразумение).
31. Мъдрецът (вътрешна тишина).
32. Учител (самоуважение).
33. Безмълвност (осъзнатост).

01. Защитникът (резистентност).


02. Анализ (умение  да се преразказва).


03. Възприемчивост (въображение).


04. Бъдеще (развитие).


05. Играчът (отговорност).


06. Връщане (умение да се държи на обещанията).


07. Воал (премахване на невежеството).


08. Битка (милосърдие).


09. Боязън (доверие).


10. Гордост (ограничаване на гордостта).


11. Спящият (разкритие).


12. Актьорът (предвиждане на последствията).


13. Малодушие (премахване на невежеството).


14. Наблюдателят (елиминиране на конфликта).


15. Моментът (невинност, чистота).


16. Съветникът (обостряне  на чувствата за надвисналата опасност).


17. Граница (устойчивост към изпитанията).


18. Жертвоприношение (внимание).


19. Урок (отстраняване на илюзиите).


20.Воин (милосърдие).


21. Зърно (цялост).


22. Жертвата (мотив; стимулиране).


23. Мечтателят (взаимодействие с висшия "Аз").


24. Болка (комуникативност).


25. Настоящият момент (да бъдеш тук и сега).


26. Дарителят (самоуважение).


27. Ръководителят (отстраняване на нерешителността).


28. Повторяемост (да се освободим от необходимостта за одобрение).


29. Единство (завършеност).


30. Кръг (отстраняване на недоразумение).


31. Мъдрецът (вътрешна тишина).


32. Учител (самоуважение).


33. Безмълвност (осъзнатост).


Превод за http://dreamland-bg.com/ - Л. Начева-Антонова

Източник - http://esotericpl.narod.ru/tehnik/Mandala.html#000

Lenny_Pld ॐ (With love):
Абстрактни Анимирани Мандали с Музика.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница